Fredelig lørdagsmorgen
sammen en sterk
espresso med kanelstang og
Caroline Waters
i CD-spilleren.
Bedre blir det vel ikke!